Skip to main content
"Ciepłe mieszkanie" - nowy rządowy program

"Ciepłe mieszkanie" - nowy rządowy program

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił strat nowego programu rządowego - „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten dotyczy dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, między innymi pieców węglowych i skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjenci będą mogli starać się o takie dofinansowanie w swoich gminach. Program wystartował 21 lipca 2022 roku.

Ciepłe mieszkanie - krok po kroku

Jak mówi zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Mirowski:

„Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby. To one od dziś mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Staraliśmy się zostawić im jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu”

Dzięki programowi Ciepłe Mieszkanie będziemy mogli uzyskać dofinansowanie na wymianę ogrzewania, którego źródłem są paliwa stałe, na zastosowanie innego źródła ciepła w naszych mieszkaniach, takich jak: kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, czy pompy ciepła.

Oprócz dofinansowania na wymianę źródła ciepła, beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także na wymianę okien i drzwi, w celu poprawienia efektywności energetycznej. Do kosztów kwalifikowanych w programie wlicza się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji.

Kwota przyznanego dofinansowania będzie zależna od dochodów właściciela lokalu, ale może wynieść od 15 do 37,5 tysiąca zł. Osoby należące do gmin, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, będą mogły ubiegać się o wyższe dofinansowanie, które może wynieść 35, 65, a nawet 95 % kosztów poniesionych w wyniku inwestycji.

Jak otrzymać wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie z programu, muszą złożyć odpowiednie wnioski w swojej gminie, ponieważ, to gmina będzie odpowiedzialna za ocenę i nabór wniosków o dofinansowanie. Aplikowanie o wsparcie w ramach programu przez gminy ma odbywać się w trybie ciągłym podzielonym na 2 nabory: I nabór do 31.12.2022 roku, II nabór do 31.12.2023 roku, w zależności od dostępnych środków.

Jak możemy wyczytać na portalu gov.pl, program "Ciepłe Mieszkanie" został podzielony na 3 progi:

I podstawowy: dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

 • do 30% dofinansowania kosztów, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 35% dofinansowania kosztów, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, w przypadku gdy wnioskowany lokal znajduje się w gminie, która jest objęta na liście najbardziej zanieczyszczonych.

II podwyższony: dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, których roczne dochody nie przekraczają:

 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego: 1673 zł,
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego: 2342 zł,
 • do 60% dofinansowania kosztów, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 65% dofinansowania kosztów, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, w przypadku gdy wnioskowany lokal znajduje się w gminie, która jest objęta na liście najbardziej zanieczyszczonych.

III najwyższy: dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, których roczne dochody nie przekraczają:

 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego: 900 zł,
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego: 1260 zł,
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
 • do 90% dofinansowania kosztów, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny,
 • do 95% dofinansowania kosztów, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, w przypadku gdy wnioskowany lokal znajduje się w gminie, która jest objęta na liście najbardziej zanieczyszczonych.

W przypadku wszystkich, trzech progów warunkiem do otrzymania wsparcia finansowego dla beneficjenta końcowego, będzie zobowiązanie, że po zakończeniu realizacji inwestycji zainstalowane ogrzewanie, czyli m.in. pompy ciepła nie będzie o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Termin składania wniosków w programie "Ciepłe Mieszkanie" określany będzie przez gminy.

Program "Ciepłe Mieszkanie" jest uzupełnieniem wdrożonego w 2018 roku programu "Czyste Powietrze", ta bezzwrotna dotacja oferowana przez rząd ma na celu poprawienie jakości powietrza w Polsce. Budżet przeznaczony na realizację programu to 1,4 mld zł.

Tags