Skip to main content
NOWE ZASADY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Czyste powietrze 2023 – jakie zmiany w dofinansowaniu?

Od 3 stycznia 2023 roku wystartowała nowa wersja programu Czyste Powietrze. Zmiany są korzystne dla osób, które chcą skorzystać z dofinansowania na termomodernizację budynku oraz wymianę nieefektywnego źródła ogrzewania. Zwiększony został również próg dochodów, który daje możliwość skorzystania z dotacji.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania i ile pieniędzy można uzyskać?

W poprzedniej wersji programu z dotacji korzystać mogły osoby, których dochód nie przekraczał 100 000 zł na rok. W 2023 roku próg ten został zwiększony i beneficjentem mogą być osoby fizyczne, będące właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł. Dodatkowo z dofinansowania skorzystać mogą ci, którzy w posiadaniu mają lokale wydzielone w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Ile dofinansowania można otrzymać?

Kwoty dofinansowania uzależnione są od wielu czynników. Przede wszystkim od poziomu pomocy oraz rodzaju przedsięwzięcia. Fundusz ustalił trzy poziomy dofinansowania – podstawowy, podwyższony oraz najwyższy. Poziomy dofinansowania zmieniają się również w zależności od zakresu przedsięwzięcia. Najwyższe kwoty dofinansowań otrzymać można przy kompleksowej termomodernizacji budynku – do 66 000 zł w podstawowym progu dofinansowania, do 99 000 zł w podwyższonym poziomie dofinansowania oraz nawet 135 000 zł przy najwyższym poziomie.

 

Wymiana pieca na pompę ciepła

W przypadku inwestycji polegającej na wymianie starego pieca na pompę ciepła lub zestaw, w skład którego wchodzi pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna, bez kompleksowej termomodernizacji uzyskać możemy odpowiednio:

 • 27 500 zł na pompę ciepła i modernizację instalacji CO, oraz 6000 zł na fotowoltaikę przy podstawowym poziomie dofinansowania – w sumie nawet 33 500 zł,

 • 42 400 zł na pompę ciepła i modernizację instalacji CO, oraz 9000 zł na fotowoltaikę przy podstawowym poziomie dofinansowania – w sumie nawet 51 400 zł,

 • 55 600 zł na pompę ciepła i modernizację instalacji CO, oraz 15 000 zł na fotowoltaikę przy podstawowym poziomie dofinansowania – w sumie nawet 55 600 zł.

 

Dochód a próg dofinansowania w Czystym Powietrzu

Jak już wcześniej wspominaliśmy, dochody wpływają na progi dofinansowania. W nowej odsłonie progi dochodowe zostały podniesione, co za tym idzie, można mieć wyższy dochód niż w poprzednich latach. Dlatego w wielu przypadkach może być tak, że osoby, które nie kwalifikowały się w latach poprzednich, teraz mogą skorzystać z dofinansowania. Ważne jest, aby osoba, która ubiega się o dofinansowanie, wpisana była do księgi wieczystej budynku.

 • W podstawowym poziomie dofinansowania pod uwagę brany jest wyłącznie dochód właściciela budynku, który składa wniosek o pomoc. Fundusz nie wymaga w tym wypadku przedstawienia zaświadczenia o średnich dochodach na jedną osobę w gospodarstwie. Dochód takiego beneficjenta nie może przekraczać teraz 135 000 zł.

 • W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Progi różnią się dla gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych. Nie może być wyższy niż:

  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania również należy przedstawić zaświadczenie o średnich dochodach na jednego członka rodziny. Dochody nie mogą przekraczać:

  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z programu czyste powietrze?

Aby uzyskać dofinansowanie, należy przygotować wniosek w specjalnym generatorze. W pierwszej kolejności składany jest wniosek o przyznanie pomocy, następnie kiedy otrzymamy pozytywną decyzję i przystąpimy do realizacji inwestycji, składamy wniosek o płatność. Do wniosku należy dołączyć wiele załączników, które pozwalają urzędnikom na weryfikację tego czy inwestycja została wykonana zgodnie z wytycznymi oraz, czy dofinansowanie należy się danemu beneficjentowi.

W Sun Crew wszystkie formalności związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku dopełniamy za klienta. Na naszym koncie jest już ponad 300 pozytywnie zweryfikowanych wniosków!

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości skorzystania z dofinansowania skontaktuj się z nami! Chętnie opowiemy na wszystkie pytanie i podejmiemy się wymiany Twojego pieca!