Skip to main content
Na parkingach staną ładowarki samochodowe

Ładowarki samochodowe obowiązkowe w 2021

Głównym czynnikiem ograniczającym elektromobilność w Polsce jest utrudniony dostęp do stacji ładowania (ładowarek samochodowych) na osiedlach mieszkaniowych i w miejscach pracy. Ale idzie "zielone"!

Na parkingach staną ładowarki samochodowe

10.03.2021 zacznie obowiązywać dyrektywa unijna, mówiąca o obowiązku przygotowania infrastruktury dla "elektryków" zarówno w nowym budownictwie jak i modernizowanych obiektach. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, to na nich spocznie wymóg zabezpieczenia infrastruktury ładowania elektrycznego dla wszystkich miejsc parkingowych.

Natomiast w przypadku budynków użyteczności publicznej, biurowców i ogólnie budynków niemieszkalnych, będzie obowiązywał wymóg zabezpieczenia 20% miejsc parkingowych i wyposażenia ich w infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. To są wymogi minimalne, kraje członkowskie Unii Europejskiej będą mogły je doprecyzowywać oddzielnie w drodze rozporządzeń. Jedno jest pewne, czeka nas wysyp ładowarek samochodowych i stacji ładowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na ładowarki do samochodów elektrycznych.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.