Skip to main content
panele - montaz

W jaki sposób rozliczany będzie prąd z fotowoltaiki w systemie opustów od stycznia 2023 roku?

Wiele osób zastanawia się na jakich zasadach rozliczane będą osoby posiadające instalacje fotowoltaiczne i rozliczające się w systemie opustów. Czy limity zamrażające stawki cen prądu będą obowiązywać klientów posiadających instalację na starych zasadach i jak będą oni rozliczani?

 

Limit zużycia energii dla gospodarstwa domowego – ile zapłacimy za prąd w 2023 roku?

W związku z panującym kryzysem energetycznym rząd postanowił wprowadzić ustawę, która chronić będzie odbiorcę końcowego przed drastycznymi podwyżkami kosztów energii elektrycznej. Ustawa z 7 października 2022 „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” wprowadza 3 progi zużycia energii, które zamrażają cenę energii:

  • do 2000 kWh na rok dla każdego gospodarstwa domowego,

  • do 2600 kWh na rok dla gospodarstw domowych w których mieszkają osoby niepełnosprawne,

  • do 3000 kWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.

Limit 2000kWh nie jest zbyt wysoki, dlatego spora część gospodarstw prawdopodobnie się w nim nie zmieści. Gospodarstwa, które przekroczą odpowiedni dla siebie próg, za kolejne zakupione kWh rozliczać będą się zgodnie z ceną obowiązującą w danej taryfie operatora z którym podpisaną mają umowę na dostawę energii elektrycznej, jednak nie wyższej niż 0,693zł za 1 kWh.

 

Prosumenci rozliczający się na starych zasadach a limit 2000 kWh

Ustawa nie mówi jasno o tym jak limit ma się do osób posiadających instalację fotowoltaiczną i rozliczające się w systemie opustów (net-metering). Czy w sytuacji, kiedy instalacja wyprodukuje mniej niż pobierzemy z sieci to limit będzie dotyczył energii pobranej po odjęciu tej którą wyprodukowały panele fotowoltaiczne, czy jeśli ilość energii pobranej będzie większa niż 2000kWh to limit już nie będzie nam przysługiwał?

Ja przeczytać możemy na portalu farmer.pl który wysłał zapytanie w tej sprawie do MKiŚ w odpowiedzi otrzymał:

Zaproponowane w ustawie z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej rozwiązanie jest korzystne dla prosumentów rozliczających się z przedsiębiorstwem energetycznym w systemie opustów (net-metering). Zużycie energii elektrycznej takich odbiorców w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci, tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii - odpowiedzieli eksperci MKiŚ.

Dla przykładu, jeśli odbiorca w danym okresie zużył 4000 kWh, a jego magazyn pokrył 3000 kWh to dokupić musi jeszcze 1000 kWh, co za tym idzie mieści się w limicie 2000kWh i energia rozliczona będzie w cenie zamrożonej ustawą.

Natomiast w sytuacji kiedy zużycie wyniesie np. 6000 kWh a instalacja pokryje 3000 kWh to po zbilansowaniu 6000 kWh – 3000 kWh pozostanie 3000 kWh do opłacenia. W tym wypadku, w zwykłym gospodarstwie domowym za 2000kWh zapłaci cenę zamrożoną, a 1000kWh po cenie zgodnej z ceną operatora.

Net-Billing - jak rozliczana będzie energia z fotowoltaiki po nowym roku?

W systemie net-billingu (nowy system rozliczania) sytuacja wygląda nieco inaczej. W tym wypadku każda zużywa kWh wchodzi w limit. Oznacza to że ilość oddanej do sieci energii nie ma wpływu na zwiększenie limitu.

W sytuacji kiedy klient wyprodukuje 3000 kWh a pobierze z sieci 4000 kWh, to za pierwsze 2000 kWh zapłaci w cenie zamrożonej ustawą, natomiast za kolejne 2000 kWh zapłaci zgodnie z ceną właściwej dla siebie taryfy jednak nie wyższej niż 0,693zł za 1 kWh.
Za wyprodukowaną energię (w tym wypadku 3000kWh) otrzyma zapłatę od dostawcy energii w cenie zgodnej z ceną rynkową energii.

Obecne średnie ceny rynkowe są najczęściej wyższe niż 693 zł/ MWh. Na podstawie danych z RCEm podanych na stronie PSE zobaczyć możemy że średnia cena energii od czerwca do października 2022 wyniosła 754zł / MWh czyli 0,751zł za 1 kWh. W praktyce oznacza to, że możemy otrzymywać więcej pieniędzy za energię wyprodukowaną, niż zapłacimy za tą pobraną z sieci dodatkowo biorąc pod uwagę ulgę na pierwsze 2000kWh opłacalność inwestycji w fotowoltaikę w 2023 roku dodatkowo się zwiększa.